Home

Deze website is in ontwerp. Even geduld ajb.

 

Openvelddag op 16 september van 13u tot 17u.

 

Rondleidingen door de boerin Elke om 13u, 14u, 15u en 16u vergezeld van een drankje en hapje van het veld.

 

Welkom!

 

Zelfoogstboerderij. Schoon in elke betekenis van het woord. Eerlijk. Puur. Ecologisch. Kortste keten. Groenten. Rustig. Kleinschalig. Respectvol voor mens, dier, natuur. Inspraak. Buiten leven.

 

CSA Schoongewas

1 schoon (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: schoner, overtreffende trap: schoonst)

1 dat wat ons aangenaam aandoet, onze zintuigen streelt; fraai, mooi, 2 vrij van vuil; zindelijk, rein 3 netto 4 weinig vervuiling veroorzakend